Muutoksia lisäeläkelaitosten hallintoa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin


Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia lisäeläkelaitosten hallintoa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Muutokset tulevat voimaan 30.9.2022.

Lue: Fivan Valvottavatiedote 22.9.2022 – 45/2022

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari