Työeläkkeissä käytettävät indeksit vuodelle 2019


Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.10.2018 vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2019. 

STM:n tiedote käytettävistä indekseistä avautuu oheisesta linkistä: STM tiedote 25.10.2018  - 155|2018 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari