Valion Eläkekassa hakee sijoituspäällikköä


Sijoituspäällikön vakanssi on uusi ja hän toimii suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa.

Lue tehtävästä tarkemmin: https://valio.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=3001

 

Valion Eläkekassa huolehtii Valio Oy:n ja Valion toimintaan läheisesti liittyvien osakkaiden palveluksessa olevien työntekijöiden eläketurvasta. Vuonna 2021 maksoimme eläkkeitä noin 103 milj. euroa noin 6 000 eläkkeensaajalle. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo on hieman yli miljardi euroa. 

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://www.valionelakekassa.fi/

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari