Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

3.1.2014 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Hyvä hallintotapa on yritysvastuun A ja O

Pörssiyhtiöt toimivat monenlaisien odotusten ja vaatimusten alla. Osakkeenomistajan etu on niistä keskeisin. Mutta kuinka pitkälle osakkeenomistajien etuja kannattaa ajaa muiden intressiryhmien kustannuksella ja mikä on osakkeenomistajien etu? Yritysjohdon ensisijainen tehtävähän on yhtiön arvon kasvattaminen.

Onnettomuuksia yrityksille voi aina tapahtua, mutta niihin voi varautua ja niiden varalta pitää olla toimintasuunnitelmia. Teollisten prosessien tehostaminen ei ole pelkästään kulujen leikkaamista, vaan myös tuottavuuden parantamista. Prosessit ovat usein hyvin monimutkaisia ja niiden muuttaminen voi vaikuttaa laajasti myös yrityksen muihin toimintoihin. Huolellinen suunnittelu ja muutosten läpivienti edellyttää paljon osaamista. Yritysjohdon asenteista riippuu, millainen toimintakulttuuri ja suhtautuminen henkilöstöllä on esimerkiksi turvallisuuskysymyksiin.

Yritysten sosiaalisen vastuun ehkä vaikeimpia kysymyksiä ovat pitkät alihankintaketjut ja toisaalta yrityksen tuotteiden mahdollisesti aiheuttamat haitat. Mitä enemmän tuotanto siirtyy kehittyviin maihin, joissa toimintakulttuurit poikkeavat länsimaisista, sitä vaikeampaan on vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen ja niiden valvonta. Vedenpitäviä menetelmiä ei ole. Ketju kulkee myös toiseen suuntaan: mihin yrityksen tuotteita käytetään ja keitä ovat asiakkaat? Voiko yritys valvoa tai seurata tuotteidensa kulkua globaalissa taloudessa niiden siirtyessä välikäsien kautta toisille?

Hyvällä hallintotavalla pääsee pitkälle ympäristökysymysten ja sosiaalisen vastuun toteuttamisessa. ”Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus. Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa, että tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti ja että merkittävimpiä liiketoimia ja eturistiriitatilanteita tarkastellaan riittävästi ja niihin reagoidaan tarvittaessa.” Tätä valtiontalouden tarkastusviraston Matti Mattilan määritelmää paremmin voi asiaa tuskin sanoa.

Vastuullinen toiminta on tahdon asia ja toimintastandardit pitää asettaa korkealle. Monilla yhtiöllä on siinä vielä tekemistä. Vastuullinen sijoittaja osaa vaatia korkeatasoista hallintoa ja toimintaa sijoituskohteissaan. Vastuullinen sijoittaja ja omistaja tukee myös niitä yhtiöitä, jotka siihen pyrkivät.

Vastuullisuus on luottamuksen rakentamista.

  

Tomas Hildebrandt

Tomas Hildebrandt hoitaa Evli pankissa instituutioasiakkaiden varoja. Hän on myös varainhoidon markkinastrategi.

Varainhoitajan blogi

31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?
14.3.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Venäjä sekoittaa maailmantilannetta vielä pitkään

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari