Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen lisäeläketurva  
  • sijoitussidonnainen lisäeläketurva

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen lisäeläketurva tai sijoitussidonnainen lisäeläketurva  
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä / toimintapiirit (vakuutetut) 

Eläkelaitosmuoto     Lukumäärä    Toimintapiiri (hlöä)

Lakisääteinen eläketurva (TyEL/YEL)

B-eläkesäätiöt (TyEL)

 

               1

 

               1 000

AB-eläkesäätiöt (TyEL)

               7               14 000
Eläkekassat (TyEL/YEL)                4               15 000
Yhteensä              14               30 000
YEL-eläketurva    Vakuutettuja (hlöä)
Eläkekassat                                                                              2                   750
Eläkkeensaajat (hlöä) 

  TyEL-eläkesäätiöt                                                                                                          15 250

  TyEL-eläkekassat                                                                                                          16 500

Lisäeläketurva 
Lisäeläkesäätiöt ja -kassat     Määrä (hlöä)
Vakuutetut               7 500
Vapaakirjat             10 000
Eläkkeensaajat             45 000

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari