Koulutus

Kuva

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa monipuolista koulutusta jäsenlaitostensa henkilöstölle ja niiden toimielimille. Yhdistys auttaa tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisten koulutustilaisuuksien järjestämisessä ja antaa niihin luennoitsija-apua. 

Syksyn 2022 koulutusajankohdat kalenteriin

Hallitusjäsenten sijoituspäivä 20.10.2022, Ravintola Savoy
Sijoituspäivä 10.11.2022, Ravintola Savoy
Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä 1.12.2022, Ravintola Sipuli
Kutsut lähetetään yhteyshenkilöille noin kaksi kuukautta ennen tilaisuutta.

Toteutuksissa huomioidaan syksyllä vallitseva pandemiatilanne ja viranomaisohjeet terveysturvallisuudesta.

Menneet koulutustilaisuudet: Kevät 2022   

Sijoitustoiminnan yhteistyöfoorumi 14.1.2022, Teams

Hallitusten jäsenten koulutuspäivät 6.-7.4.2022, Crowne Plaza Hesperia  

Sijoituspäivä 27.4.2022, Ravintola Savoy

Kevätseminaari 18.-19.5.2022, Tallinna  

Hallitusten jäsenten koulutuspäivien ja Sijoituspäivän esitykset on tallennettu itseopiskeluun soveltuviksi verkkokoulutuksiksi, jotka voi tilata Eläkesäätiöyhdistyksestä. 

Syksy 2021 

ESY-info 1.10.2021. Teams-tilaisuudessa käsiteltiin uuden eläkesäätiö- ja eläkekassalain muutoksia lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen katesäännöstöön.  

ESY-infossa 15.10.2021 avasi 1.1.2022 voimaan astuneen eläkesäätiö- ja eläkekassalain muutokset lakisääteisille eläkesäätiöille ja -kassoille Teams-tilaisuudessa. 

Sijoitusfoorumin 28.10.2021 pääalustajana oli Yleisradion Eläkesäätiön toimitusjohtaja Topi Piela.

Sijoituspäivä 11.11.2021, Savoyssa

Kirjanpito- ja tilinpäätöspäivä 24.11.2021, Katajanokan Kasino

Hallitusjäsenten sijoituspäivät 15.-16.12.2021, Crowne Plaza Hesperia 

Seuraavat syksyn tilaisuudet jouduttiin Covid-19 tilanteen vuoksi peruuttamaan:

Peruutus: Hallitusjäsenten koulutuspäivät 1. - 2.9.2021, Crowne Plaza Hesperia. Huom! Tämä tilaisuus siirtyi Covid-19 rajoitusten vuoksi joulukuun puoliväliin. Joulukuun tilaisuus on sijoitusaihepainotteinen.  

Peruutus: Syysseminaari 29.9.2021, Finlandia-talo.

Toivottavasti tapaamme 18.-19.5.2022  Kevätseminaarissamme Tallinnassa.  

Kaikki kevään 2021 koulutustilaisuudet olivat verkossa 

Kaikki kevään ja kesän 2021 koulutukset pidettiin Teams-verkkokoulutuksina. Vuoden ensimmäisessä verkkotilaisuudessa tämmikuussa kuulimme SFR asiakastutkimuksen keskeiset havainnot eläkesäätiöiden ja -kassojen näkökulmasta.  

Helmikuun webinaarissa käsiteltiin Euroopan kestävän rahoituksen sääntelyä. Kestävän rahoituksen lainsäädäntöä on valmisteltu Euroopan unionissa useiden vuosien ajan. Ensimmäiset, lisäeläkesäätiöitä ja -kassojakin koskevat velvoitteet tulivat sovellettaviksi 10.3.2021. Onko kaikki nyt valmista? Mitä jatkossa? Näihin kysymyksiin saimme vastaukset asiantuntijoiltamme.

Huhtikuussa pohdittiin globaalien kestävyyssäännösten velvoitteita sijoitusten allokoinnin näkökulmasta. Miten tunnistaa tulevaisuuskelpoiset sijoituskohteet? Toisena aiheena käsiteltiin kansainvälistä lähdeverotusta ja sen vaikutusta sijoitustuottoihin.

Toukokuun loppupuolella on perinteisesti laajasti kokoonnuttu ESY:n kevätseminaariin. Koronapandemian vuoksi tämä ei ollut mahdollista. Myös korvaavaksi aiottu Syysseminaari 29.9.2021 Finlandia-talossa jouduttiin peruuttamaan. 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari