Fiva kiinnittää huomioita ulkoistamiseen vakuutusalalla


Vakuutusala

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 1.12.2020 – 77/2020

Finanssivalvonta on 1.12.2020 antamassa Valvottavatiedotteessa kiinnittänyt huomiota vakuutustoiminnan ulkoistamisiin liittyvän lainsäädännön tulkintaan. Finanssivalvonta toteaa, että julkista hallintotehtävää hoitaessaan vakuutustoimiala on osa välillistä julkista hallintoa, joka liittyy lakisääteiseen vakuuttamiseen ja tätä koskevan vakuutusturvan hoitoon. Finanssivalvonta katsoo, että julkista hallintotehtävää hoitava valvottava ei voi siirtää tätä tehtävää edelleen eli ulkoistaa tehtävää, ellei siirtämisestä ole säädetty yksityiskohtaisesti laissa.

Tiedotteessaan Finanssivalvonta on myös todennut, että Vakuutuslainsäädännössä on kuitenkin niukasti suoranaista sääntelyä siitä, mitä toimintaa voi ulkoistaa ja että kokonaiskuvan muodostaminen vaatii erityisesti myös julkisen hallintotehtävän siirtämiseen liittyvää perustuslain tulkintakäytäntöä.

Jatkotoimina Finanssivalvonta ilmoittaa, että valvottava on velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimiin, mikäli se on ulkoistanut toimintaansa enemmän kuin laissa sallitaan. Finanssivalvonnan ulkoistamisen valvonta tapahtuu osana sen jatkuvaa valvontaa. Finanssivalvonta päivittää ohjeitaan vastaamaan ulkoistamiskysymysten nykyistä tulkintakäytäntöä.

Lisätietoja: Kaisa Forsström, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5252 tai kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi

Lue tarkemmin: Valvottavatiedote 1.12.2020 – 77/2020

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari