Talousnäkymät ja työelämän muutos puhuttivat yhdistyksen seminaarissa


Suomen talouden ja työeläkejärjestelmän tila, työelämän muutokset sekä lukuisat eläkelakien uudistukset puhuttivat yhdistyksen kevätseminaarissa. Myös kansantalouden näkymistä jaettiin yhteistä huolta.- Työeläkejärjestelmänkin kannalta olisi toivottavaa, että bruttokansantuote saataisiin vakaaseen kasvuun mahdollisimman pian.

Seminaarin pääpuhuja, OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi, kertoi maailman ja Euroopan talousnäkymistä sekä OECD:n Suomelle luovuttaman maaraportin sisällöstä. OECD toivoo Suomen parantavan työllisyysastettaan nopeassa tahdissa.

Teemajohtaja Timo Lindholm Sitrasta puolestaan herätteli työelämän muutokseen. - Väistämättömiä muutoksia vastaan ei kannata harata, vaan etsiä uudet polut uudenlaisessa työelämässä pärjäämiseen, oli hänen viestinsä.

Paneelikeskustelussa nuoremman polven poliitikot pohtivat työelämän ja eläkejärjestelmän roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelijat;Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ja Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio; olivat yksimielisiä nykyisen työeläkejärjestelmän toimivuudesta ja sen tasa-arvoisuudesta.

Eläkekassoja ja -säätiöitä koskevien lakien muutoksista kertoivat johtajat Hannu Ijäs ja Heli Backman sosiaali- ja terveysministeriöstä.Kirkkoneuvos Leena Rantanen kertoi konreettisin esimerkein, kuinka seurakuntien työntekijöiden työhyvinvointia on saatu kohennettua ja sairauspoissaoloja vähennettyä esimiestyötä ja työoloja parantamalla.

Seminaariosuudet päätti taloustoimittaja Teemu Muhonen, joka piti yleisön virkeänä kuvailemalla, "miltä työeläkekenttä ja sen toimijat asiaan perehtyneen toimittajan silmin näyttävät".

Seminaarialustuksista ja -tunnelmista voit lukea tarkemmin ESY-tieto lehdestä 2/2016, kts. pdf-tiedosto alla:    

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari